خلاصه ادامه سریال هندی من عاشق تو هستم گذاشته بشه؟
(76.49%) 511
بله
(23.50%) 157
خیر

تعداد شرکت کنندگان : 668