خلاصه ادامه سریال هندی من عاشق تو هستم گذاشته بشه؟
(75.90%) 548
بله
(24.09%) 174
خیر

تعداد شرکت کنندگان : 722