خلاصه ادامه سریال هندی من عاشق تو هستم گذاشته بشه؟
(77.24%) 482
بله
(22.75%) 142
خیر

تعداد شرکت کنندگان : 624