خلاصه ادامه سریال هندی من عاشق تو هستم گذاشته بشه؟
(75.73%) 540
بله
(24.26%) 173
خیر

تعداد شرکت کنندگان : 713